Nieuws
Visie
Projecten
Bureau

Poiesz Grou

Op 15 maart 2017 opende de nieuwe supermarkt Poiesz in Grou. De hele dag was het een gezellige drukte in de supermarkt. Die heeft tevens een uitgebredie slagers- en bakkersafdeling, alsmede een (aparte) slijterij.

 

Na jaren van planvorming, werd begin 2016 het beroep van de omwonenden tegen de omgevingsvergunning ongegrond verklaard en kon er gestart woren met de voorbereidingen van de realisatie van de nieuwbouw op de plek van het vroegere postkantoor.Hiervoor is het oude postkantoor begin 2016 gesloopt en is in 2016 gestart met de bouwwerkzaamheden. Begin 2017 is de supermarkt open gegaan: een aanwinst voor dit prachtige dorp.
 
Wijbenga heeft Poiesz begeleidt in het ontwerp- en communicatieproces in vervolgens in 2016|2017 met de bouwbegeleiding en toezicht.Symen en Grytsje: It is in hiele prachtige winkel. Wy binne der freeslik bliid mei dat der sa'n super winkel yn it sintrum fan Grou stiet. Dat wie altiten al sa mar no, mei de nije winkel is it hielendal superdesuper. Sa rom, oersichtlik. It assortiment is no folle uitgebreider. In hearlik gefoel dat je no net mear tsjin mekoar oan botse, mar hearlik relaxed boadskipje kinne. Sa tinkt symen der ek alhielendal oer. Wat ek sa moai is, lege flessen by de foardoar ynleverje. Je hoege de winkel net troch foar it ynleverje punt. Persoaniel is freonlik en behelpsum. Ek top is de sels skan. Doch ik altyd, hearlik, samar klear.


Symen en Grytsje: Het is een hele mooie winkel. Wij zijn er heel erg blij mee dat er een super winkel in het centrum van Grou zit. Dit was altijd al zo, maar nu is er een nieuwe winkel en deze is superdesuper. Heel ruim en overzichtelijk. Het assortiment is veel uitgebreider. Een heerlijk gevoel dat je nu niet meer tegen elkaar aan botst, maar heerlijk relaxed boodschappen kunt doen. Zo denkt symen er ook over. Wat is het ook handig dat je nu de lege flessen voor bij de deur kunt inleveren. Je hoeft nu niet door de hele winkel te lopen voor het inlever punt. Het personeel is ook vriendelijk en behulpzaam. Ook is de zelf scan top. Dit doe ik altijd, heerlijk, zomaar klaar.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.